Salon Amanda

Narzędzia do analizy procesów technologicznych

W każdym zakładzie przemysłowym używane są maszyny i urządzenia, które potrzebują odpowiedniego zasilania. Zadaniem osób zarządzających obiektem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz rentowności całej produkcji. W tym celu optymalizowane muszą być poszczególne części procesu. Kluczowym zagadnieniem jest pozyskanie danych na temat obecnego stanu co pozwala na podjęcie dalszych decyzji.

Jak sprawdzić parametry elektryczne zasilania?

profesjonalne analizatory parametrów sieciNależy użyć do tego nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej. Najczęściej stosowane są profesjonalne analizatory parametrów sieci, które pozwalają zmierzyć najważniejsze wielkości elektryczne. Można tutaj wspomnieć chociażby wartość napięcia, natężenia prądu czy mocy. Dodatkowo przy pomocy analizatorów możliwe jest mierzenie ważnych współczynników, które definiują sprawność procesu oraz stan sieci. Warto pamiętać, że na rynku dostępne są różne rodzaje aparatury pomiarowej. Przykładem mogą być mierniki jednofazowe oraz trójfazowe. W zależności od charakterystyki pracy sieci należy wybrać odpowiedni model. Kolejną kwestią, którą należy rozważyć przy zakupie jest dokładność pomiarowa. Im jest ona wyższa tym bardziej wiarygodne informacje mogą być pozyskane. Przy pomocy analizatorów można również wychwycić wszelkie niepożądane anomalie w funkcjonowaniu.

Można tu wymienić wahania, zapady czy zaniki napięcia, które mogą znacząco wpływać na działanie maszyn czy linii technologicznych. Dzięki zauważeniu w porę takich zjawisk można podjąć szybko działania naprawcze i prewencyjne. Jak widać obecnie w przemyśle bardzo ważna jest kontrola zachodzących procesów. Na podstawie tego możliwe jest zaplanowanie przyszłych modernizacji parku technologicznego czy inwestycji w nowe maszyny. W ten sposób można osiągnąć spore oszczędności przy jednoczesnym wzroście wolumenu produkcji.