Salon Amanda

Nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech

 

Osobom które mieszkały i pracowały legalnie w Niemczech, przysługuje zwrot podatku. Dodatkowo, jeżeli taka osoba przebywa w Niemczech, lub ma stałe zameldowanie przez okres przynajmniej sześciu miesięcy, może podlegać tak zwanemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Kiedy przysługuje zwrot nadpłaconego podatku?

zwrot podatku niemcyNieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, może podlegać osoba, która nie koniecznie przebywa, lub pracuje tam w obrębie jednego roku kalendarzowego. Wystarczy sześć miesięcy w ogóle, czyli nie zależnie od przerwanej ciągłości pobytu, jeżeli spełnione jest kryterium sześciu miesięcy to możliwe jest składanie zeznania podatkowego, bez względu na wysokość dochodów poza granicami Niemiec. W innym przypadku, jeżeli pracownik nie może wykazać, że przebywał w Niemczech sześć miesięcy, to może składać zeznanie, jeżeli jego dochody poza granicami Niemiec nie przekraczają określonego, w przepisach limitu kwotowego. Określony zwrot podatku niemcy klasyfikują według wysokości zarobków, czyli im więcej się zarabia, tym większe będą zaliczki podatkowe odprowadzane do urzędu finansowego. Wpływ na wysokość zwrotu, ma również dochód w Polsce, oraz indywidualna sytuacja ekonomiczna danego podatnika. Urząd niemiecki zwraca podatek nadpłacony i nie chodzi tu o podatek odprowadzany przez pracodawcę. Osoby, które uzyskały niższe dochody w ciągu roku, prawie we wszystkich przypadkach mogą oczekiwać zwrotu podatku.

Jeżeli osoby posiadają wyższe dochody, zwrot podatku będzie zależeć od konkretnej sytuacji podatnika, a szczególnie od jego sytuacji rodzinnej i możliwych do odliczenia ulg podatkowych. Dlatego bardzo ważne jest, aby do każdego przypadku podejść indywidualnie, a przede wszystkim nie zapomnieć o analizie danego przypadku.