Salon Amanda

Ochrona garaży przed rozprzestrzenianiem się ognia

W budynkach, gdzie zgromadzone jest mienie o znacznej wartości lub jednocześnie może przebywać wiele osób konieczne jest stosowanie dodatkowych środków ochrony. Większość potrzebnych zabezpieczeń opisana jest w aktualnych aktach prawnych w postaci norm, rozporządzeń czy ustaw. Jednym z największych zagrożeń, które mogą wystąpić w przestrzeniach zamkniętych jest z całą pewnością niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia.

Gdzie stosuje się rolety ppoż?

rolety przeciwpożarowe do garażuWłaśnie dlatego wszędzie tam, gdzie jest to prawnie wymagane należy stosować rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyko jego wystąpienia. Dodatkowo trzeba stosować rozwiązania, które zminimalizują straty w momencie, gdy ogień się jednak pojawi. Dobrym przykładem są rolety przeciwpożarowe do garażu, których zadaniem jest zamknięcie sąsiadujących ze sobą stref pożarowych. W przypadku, gdy dojdzie do zagrożenia rolety przeciwpożarowe mają za zadanie zapewnić wyższy poziom ochrony poprzez zapobieganie rozprzestrzeniania się żywiołu. Najważniejszym parametrem, który musi wziąć pod uwagę projektant w trakcie doboru elementów systemu jest ich odporność ogniowa. Na rynku dostępne są rolety o odporności EI30, EI60 czy EI120. Im wyższa klasa odporności, tym dłuższy czas przegroda jest w stanie zapobiec przedostaniu się ognia do sąsiedniej strefy pożarowej. Warto wspomnieć, że elementy te znacznie wpływają na bezpieczeństwo.

W związku z tym muszą być certyfikowane przed wprowadzeniem na rynek. Producent rolet musi je poddać odpowiednim badaniom w jednostkach akredytowanych, gdzie jest sprawdzana zgodność z normami lub obowiązującymi rozporządzeniami. Po stwierdzeniu zgodności na rolety wystawiane są odpowiednie dokumenty w postaci certyfikatów, atestów czy świadectw dopuszczenia. Dopiero po uzyskaniu stosownych dokumentów możliwe jest wprowadzenie produktu na rynek.