Salon Amanda

Opieka nad osobami starszymi

 

Dzięki rozwojowi cywilizacji przeciętna długość życia ludzi wzrasta, a więc wzrasta liczba osób w podeszłym wieku, jednak dłuższe życie nie zawsze wiąże się z prawidłową sprawnością fizyczną. Takie osoby wymagają opieki i pomocy w życiu codziennym.

Jak działa dom spokojnej starości?

opieka nad osobami starszymi bydgoszczLiczba osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce stale wzrasta (w 2010 r. – 16,8%) i obecnie wynosi 19,6% (2015 r.). Ściśle to będzie się wiązało z potrzebą zwiększenia liczby domów spokojnej starości, a tym samym ich budowy. Placówki takie zapewniają całodobową opieka nad osobami starszymi bydgoszcz. Takie domy świadczą określone usługi opiekuńcze i bytowe, które są dostosowywane do możliwości pensjonariuszy, wśród których znajduje się udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja (również w czasie choroby), opieka higieniczna, pomoc w czynnościach życia codziennego – w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu. Do zadań domów opieki społecznej należy niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Takie domy również zajmują się organizacją czasu wolnego oraz zapewnieniem miejsca pobytu wraz z utrzymaniem odpowiedniej czystości. Budynki tego typu muszą zostać odpowiednio przystosowane do poruszania się mieszkańców, w celu ograniczenia jak największej liczby barier architektonicznych. Wymaga się instalacji barierek, windy, posiadanie wielofunkcyjnych łóżek, podnośników, wózków inwalidzkich itd.. Taki budynek poza pokojami mieszkalnymi, składać powinien z pokoju dziennego służący jako jadalnia, pomieszczenie pomocnicze dla pralni i suszarni oraz łazienki. Ważne by taki dom zlokalizowany był z dala od dróg głównych, bliżej jeziora, lasów lub parków w celu zapewnienie mieszkańcom spokoju i ciszy.

Dom spokojnej starości to miejsce wymagające przystosowania miejsca indywidualnie dla każdego nowo przybyłego pensjonariusza. Jednak te miejsce powinno posiadać całą wcześniej przygotowaną infrastrukturę techniczną i architektoniczną dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania osób tam przybywających.