Salon Amanda

Podstawowe rodzaje pomiarów geodezyjnych

 

Na każdej budowie i przy każdym stawianiu czy podziale nieruchomości nie może zabraknąć fachowca w osobie geodety. Jest on niezbędny do wykonania prawidłowych i dokładnych pomiarów, które mają znaczący wpływ na wszystkie następujące po nich etapy prac. Jak się okazuje takie pomiary możemy podzielić na konkretne rodzaje.

Najważniejsze pomiary wykonywane przez geodetę

pomiary geodezyjneSzeroko pojęta geodezja zajmuje się ustalaniem wielkości i kształtu powierzchni oraz określeniem położenia punktów. W tym celu wykonuje się różnorodne pomiary, do których wykorzystuje się wielu urządzeń, a ich wynikiem są opracowania graficzne takie, jak mapy czy profile oraz dokumenty tekstowe (niejednokrotnie o charakterze prawnym). Pomiary geodezyjne możemy podzielić na kilka podstawowych rodzajów. Dzięki temu wyróżniamy pomiary wysokościowe, których zadaniem jest wyznaczenie wysokości punktów w odniesieniu do konkretnego punktu odniesienia. Taki pomiar nazywa się niwelacją i jest on niezbędny do późniejszego wykonania prac budowlanych. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe zaś wyznaczają położenie punktów szczegółowych na płaszczyźnie oraz wysokość mierzonych obiektów. Stosuje do tego metodę biegunową. Geodeci wszystkie swoje wykonane pomiary i ich wyniki zapisują w dzienniku tachimetrycznym. Na podstawie uzyskanych wartości punktów wykonują dokładne szkice terenu, a następnie mapy. Do wykonywania pomiarów wykorzystywane są urządzenia takie, jak niwelator czy tachimetr. Wykonywanie dokładnych pomiarów jest bardzo istotne dla dalszego, prawidłowego przebiegu prac. Dlatego muszą być one wykonywane bardzo skrupulatnie oraz z największą uwagą.

Bez geodetów i ich urządzeń nie obyłaby się żadna poważna budowa. Czasami nawet potrzebujemy ich, gdy wykonujemy drobne budowy lub renowacje terenu wokół własnego domu. Jest to zawód bardzo odpowiedzialny i osoba, która go wykonuje musi przykładać szczególną wagę do dokładności uzyskiwanych pomiarów.