Salon Amanda

Radcowskie egzaminy zwieńczają długi okres aplikacji

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż egzaminy radcowskie i adwokackie kończące trzyletni okres aplikacji i pięcioletni okres studiów prawniczych, to jedne z najtrudniejszych egzaminów zawodowych. Egzamin trwa aż cztery dni i dopiero złożenie go z wynikiem pozytywnym, a następnie złożenie ślubowania umożliwia wykonywanie zawodu radcy prawnego.

Egzaminy radcowskie jednymi z najtrudniejszych egzaminów zawodowych

Egzamin radcowskiKażdy aplikant doskonale wie, iż Egzamin radcowski jest jednym z najtrudniejszych egzaminów zawodowych. Pozytywny wynik otwiera drogę do wielkiej kariery prawniczej. Nie ulega tym samym wątpliwości, iż z uwagi na powagę tego egzaminu ważne jest przygotowanie się do niego. Uczymy się oczywiście i na studiach i na aplikacji, ale sam egzamin to cztery ciężkie dni, które okupione są mnóstwem wyrzeczeń i potrzeby oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem. Do egzaminu możemy przygotowywać się sami, studiując dokładnie listę ustaw, które musimy znać, a także przygotowując się do czterech części praktycznych. Warto bowiem wiedzieć, iż egzamin zawiera kazus z prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Jest również kazus z prawa gospodarczego oraz z etyki wykonywania zawodu radcy prawnego, jako zawodu zaufania publicznego. Możemy korzystać z podręczników, które zawierają kazusy i rozwiązania, z którymi możemy spotkać się na egzaminie. Możemy również zapisać się na specjalny kurs przygotowujący do egzaminu radcowskiego, który uporządkuje nam całą zdobytą dotychczas wiedzę oraz utrwali praktykę przygotowywania pism procesowych, które będziemy tworzyć podczas egzaminu. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż Egzamin radcowski wymaga wiedzy, doświadczenia i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego sobie celu. By zdać egzamin, możemy przygotowywać się do niego sami w oparciu o pozycję książkowe zawierające kazusy z różnych dziedzin prawa. Możemy też zapisać się na kursy przygotowujące zdania egzaminów zawodowych.