Salon Amanda

Skuteczne osuszanie budynku

 

W budynkach często pojawia się wilgoć. Jej źródłem może być na przykład podciąganie wody kapilarnej. Woda z gruntu przedostaje się w górę ścian domu. Mikrokanaliki, inaczej zwane kapilarami, występujące w materiale budowlanym są rurami przez które podchodzi woda. Jest ona unoszona w górę ścian dzięki siłom przyciągania pomiędzy wodą, a ściankami kapilar.

Metody osuszania murów

metoda iniekcji krystalicznejGdy wilgoć już pojawi się w ścianach trzeba zadać sobie wiele trudu, żeby jej się pozbyć. Do tego celu stosuje się wiele metod. Wykorzystuje się miedzy innymi metodę iniekcji krystalicznej. Metoda pozwala na wytworzenie izolacji przeciwwilgociowej, zarówno poziomej i pionowej we wnętrzu budynku. Nie wymaga odkopywania murów od zewnątrz. Metoda iniekcji krystalicznej polega na wstrzykiwaniu w ścianę środków chemicznych, które w nią dobrze wnikają i jednocześnie tworzą warstwę izolującą. Najpierw na wybranym poziomie zostają wywiercone otwory. Wielkość otworów i odstępy między nimi zależne są od poziomu zasolenia ścian. Duże zasolenie zmniejsza bowiem poziom penetracji iniekcji. Powstałe otwory trzeba nawilżyć strumieniem wody, która dodatkowo wypłukuje resztki muru pozostałe po wierceniu. W tak przygotowane szczelinki, po odczekaniu około pół godziny, wprowadza się specjalny środek. Składa się on z z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody z zachowaniem odpowiednich proporcji wagowych. Środek ten dodatkowo zaślepia otwory.

Opisane rozwiązanie na osuszenie poradzenie sobie z zawilgoconą ścianą działa w ten sposób, ze odcina dopływ nowej wilgoci. Nie prowadzi bezpośrednio do osuszenia obiektu. Aby dobrze i trwale osuszyć ściany konieczne jest zastosowanie dodatkowych metod, a także wykonanie szeregu dodatkowych prac i czynności związanych z tym związanych. Jest to długi proces.