Salon Amanda

Suwnice pomostowe, doskonała pomoc

 

Hale produkcyjne, muszą dziś być jak najbardziej samowystarczalne, posiadanie sprzętu ładującego takiego jak wózki widłowe jest niezbędne. Jednakże przy rosnących cenach wynajmu magazynów coraz istotniejsze jest zaoszczędzenie miejsca magazynowego.

Prostota i doskonałość suwnic pomostowych

suwnice pomostoweRozwiązaniem, które jest stosowane w wielu halach produkcyjnych jest instalacja suwnic pomostowych, zajmują one nie dużo miejsca i jednocześnie są bardzo przydatne i wydajne w pracy. Suwnice pomostowe, najczęściej są instalowane w dużych magazynach, służą do transportu wewnątrz magazynowego jak i mogą być instalowane na zewnątrz. Tymi suwnicami możemy też ładować materiał na samochody, przeznaczony do transportu. Suwnica składa się z mostu kratownicowego lub pełno ściennego, który składa się z belek głównych i czołownic. W zależności od tego jakie są to suwnice mogą składać się również z pomostu obsługowego. Cała maszyna toczy się po torach, które są usytuowane po obu stronach hali na podwyższeniu, dzięki temu zaoszczędzamy bardzo cenną powierzchnię magazynową. Suwnice występują w różnych wielkościach, małe z bardzo ograniczonym udźwigiem, które są zdalnie sterowane, przewodowo lub bezprzewodowo, mamy też te duże z ogromnym zakresem udźwigu. Większe maszyny często posiadają też kabinę operatora, która jest instalowana na środku maszyny, do obsługi suwnic wymagane są uprawnienia gdyż jest to praca na ciężkim sprzęcie. Suwnice posiadają najczęściej kilka napędów, ruch pomostu w kierunku podłużnym, podnoszenia zawiesia w kierunku pionowym oraz ruchu wciągnika w kierunku poprzecznym.

Suwnice pomostowe są dziś niezbędnym sprzętem w halach produkcyjnych, dzięki nim zaoszczędzimy dodatkowe miejsce na hali a także przyśpieszymy prace. Warto dziś zainwestować w taki sprzęt, ponieważ jest to dobra inwestycja, która wykonuje bardzo dużo pracy jednocześnie zajmując niewiele miejsca.