Salon Amanda

Szkoły o profilach sportowych

Ciągły wzrost zainteresowania sportem oraz ilości osób go uprawiających wpływa na rozwój dziedzin związanych z sportem. Powstają nowe obiekty sportowe czy też różne innowacyjne miejsca bądź technologię, dzięki którym mamy większe możliwości. Powstają specjalne grupy sportowe dla dorosłych czy też szkoły sportowe dla dzieci.

Czy dzieci coraz chętniej uprawiają sport?

popularna szkoła tenisa z WarszawyDziecko z natury odczuwa potrzebę ruchu, jednak czym ono jest starsze, ta potrzeba znacznie maleje. Przychodzi moment, w którym znaczna część dzieci ruch zastępuję komputerem. W tym momencie ważna rolę odgrywają rodzice, ich stosunek do aktywności fizycznej. Ważny jest tu proces modelowania czyli naśladownictwa, co się z tym wiąże dzieci rodziców aktywnych fizycznie są sześciokrotnie bardziej aktywne fizycznie od dzieci rodziców nieaktywnych fizycznie. W przypadku jednego rodzica aktywnego w rodzinie do rodziny w której rodzice nie są aktywnie te proporcje maleją i dzieci takie są czterokrotnie bardziej aktywne. W procesie aktywizacji bardzo ważna rolę pełni szkoła, która ma istotny wpływ na kształtowania osobowości ucznia, jednak ilość godzin często jest za mała, aby zaszczepić sportowego ducha na całe życie. Dlatego powstają klasy sportowe, bądź szkoły sportowe, gdzie wychowania fizyczne jest priorytetem ale nie zapomina się o reszcie przedmiotów. Rozpoznawalna jest popularna szkoła tenisa z Warszawy oraz Poznania ze względu na bardzo dobre warunki dla rozwoju zawodnika. Spowodowane jest to posiadaniem ogromnej ilości sprzętu oraz odpowiednio przygotowanych kortów zarówno do korzystania w lato jak i w zimie. Potrzeba również nauczycieli, którzy przygotowani są odpowiednio do prowadzenia zajęć. Przed otwarciem klasy sportowej zazwyczaj następuje proces selekcji w skutek, którego zostają wybrani najbardziej zdolni uczniowie, zazwyczaj przypada kilka osób na jedno miejsce. Występują również klasy o profilach piłki nożnej, siatkarskich, koszykarskich oraz sportów indywidualnych, w dużych miastach każdy powinien znaleźć klasę dla siebie.

Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla młodych ludzi wpływa zarówno na ich zdrowie teraźniejsze jak i przyszłe. Zaszczepienie ducha sportu na całe życie w uczniu przez nauczyciela wychowania fizycznego powinno być jego największym sukcesem pedagogicznych i do tego powinien dążyć.