Salon Amanda

Terapia koncentrująca się na osobie

Stosunkowo niedawno doktor Carl R. Rogers rozwijał swoją własną metodę terapeutyczną. Jego podejście opierało się głównie na pełnym zaufaniu do własnego pacjenta oraz odrzuceniu przekonania o swojej roli eksperta. Dziś wiele terapii opiera się właśnie na tezach postawionych przez dr Rogersa.

Nowatorska terapia skoncentrowana na sobie

terapia skoncentrowana na osobieAktualnie terapia koncentrująca się na kliencie należy do bardzo popularnych metod w psychoterapii. Pochodzi ona z nurtu psychologii humanistycznej. Na tezach postawionych przez Rogersa powstaje wiele szkół terapii. Sama zaś metoda cały czas dynamicznie się rozwija co zgodne jest z przekonaniami jej twórcy, który nacisk kładł na ciągły rozwój i otwartość na doświadczenia. Główne założenia terapii opierają się na indywidualności oraz subiektywności doświadczeń pacjenta. Zasada jaka przyświeca terapii mówi o tym, że to pacjent ma zawsze rację i wie lepiej od terapeuty co mu dolega. Pacjent ma wiedzę na temat tego z jakiego powodu cierpi i gdzie kryje się jego ból. Terapeuta towarzyszy pacjentowi w jego terapii. Nie pełni on roli eksperta czy przewodnika. Zatem terapia skoncentrowana na osobie ma pomóc w odkryciu drogi jaką ma podążać pacjent by nastąpił proces uleczenia który prowadzić będzie do rozwiązania problemów. Ten rodzaj psychoterapii dedykowany jest szczególnie osobom które w terapeucie widzieć chcą bardziej przyjaciela niż eksperta mówiącego jak powinien żyć. Pacjenci szukający sposobów na odnalezienie w sobie drzemiącego potencjału oraz dróg prowadzących do samorozwoju odnaleźć to mogą właśnie przy pomocy terapii opartej na osobie.

Terapia ta jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej wymagających terapii. Ponieważ forma terapii nie opiera się na żadnych technikach terapeutycznych. Terapeuta jedynie pomaga odnaleźć w sobie pokłady mocy sprawczej. Terapia ma pomóc w odnalezieniu w sobie zdolności do podjęcia odpowiedzialności za własne życie.