Salon Amanda

Transport taśmowy w produkcji i magazynowaniu

Systemy produkcji i magazynowania towarów w branży spożywczej, ale i przemysłowej, w większości przypadków nie mogą obejść się bez wewnętrznego transportu przy pomocy systemów taśmociągów. Proces ten często odbywa się za pomocą prostych trakcji.

Złożone systemy taśmociągów

Produkty w grupie tataśmy do przenośnikówśm transportujących są bardzo zróżnicowane. Większość producentów, zwłaszcza w branży spożywczej i kosmetycznej, musi jednak korzystać ze złożonych, zapętlonych systemów przenoszenia. Mamy do czynienia z wyspecjalizowanymi taśmami do aplikacji, które wymagają wysokich technik przetwarzania, jak również z takimi, które są przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń. W każdym z przypadków może wystąpić potrzeba zgodności ze standardami związanymi z antystatycznością, zabezpieczeniem przed wysokimi temperaturami (niepalnością), czy przeznaczeniem do wąsko wyspecjalizowanych branży takich, jak przemysł kosmetyczny czy spożywczy. Taśmy do przenośników mogą być wykonane z teflonu, siatki metalowej, tkane bezkońcowo, modułowe bądź wykonane z elastomeru. Ze względu na różnorakie zapotrzebowanie odbiorców, elementy taśmociągów wykonywane są na specjalne zamówienia i zawierają dodatkowe mierniki przepływowe, wagi, czujniki, sygnalizatory zerwań taśmy, ale też – szczególnie w branży spożywczej czy chemicznej -elementy oczyszczające taśmę z wynikłych z procesu technologicznego zanieczyszczeń. Inne rozwiązania stosowane są na przykład dla branży elektronicznej.

Z uwagi na ogromne zróżnicowanie zapotrzebowania na rynku, producenci rozwiązań transportu taśmowego dla różnych dziedzin przemysłu stosują specjalizację w kompleksowej obsłudze klienta, począwszy od projektowania, skończywszy na realizacji i montażu zaproponowanych dla danej aplikacji rozwiązań i oprzyrządowań dodatkowych.