Salon Amanda

Trwałe bariery z betonu

Wyznaczenie prawidłowej drogi w hali garażowej jest kluczowe dla zachowania porządku i logicznej organizacji ruchu. W celu przystosowania hal garażowych, jak również terenów na których nieustannie odbywa się ruch pojazdów mechanicznych, konieczne jest zastosowanie znaków drogowych pionowych oraz poziomych, swoje zastosowanie znajdą także odbojnice i bariery.

Bariery drogowe wysokiej jakości

bariery betonoweZastosowanie artykułów wykonywanych na potrzeby udostępnienia terenu do ruchu drogowego, ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa panującego ruchu na danym obszarze. Specjalnie wykonane bariery betonowe, uniemożliwiają przejazd w miejsce, gdzie nie jest to dozwolone. Dlatego właśnie bariery znajdują zastosowanie w miejscach szczególnie takich jak place budowlane, parkingi podziemne, czy też obiekty przemysłowe oraz produkcyjne. Bariery, znajdą zastosowanie także na każdym poszczególnym miejscu parkingowym, zarówno na terenach lądowych, jak również w parkingach podziemnych i nadziemnych. Wyznaczają one punkt, do którego kierowca może podjechać samochodem, mieszcząc się jednocześnie na miejscu parkingowym, lecz nie powodując tym samym niebezpieczeństwa, nie zajmując także kolejnego miejsca parkingowego. W celu lepszego zauważenia bariery, często są one pokrywane lakierem o wyrazistym kolorze, a także wyposażone są w elementy odblaskowe. Umożliwia to łatwiejsze dostrzeżenie barier także w lusterkach.

Warto zapoznać się z możliwością zastosowania oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności barier, których stosowanie pozwala na zachowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa na danym obszarze. Wyposażenie parkingów i obiektów przemysłowych w bariery ochronne wykonane z betonu, pozwala także na zachowanie porządku w prawidłowym poruszaniu się pojazdów.