Salon Amanda

Wykorzystywanie glikolu w motoryzacji

Glikol należy do grupy organicznych związków chemicznych. Jest alkoholem powszechnie stosowanym do produkcji płynów odpowiedzialnych za chłodzenie wykorzystywanych w samochodach. Jest płynem, który posiada bardzo specyficzne właściwości oraz zastosowanie. W poniższym tekście postaram się je krótko i rzetelnie opisać. 

Cechy oraz przeznaczenie glikolu etylenowego

przemysłowy glikol etylenowyZwiązek ten jest jednym z najprostszych alkoholi, który w pojedynczej cząsteczce posiada dwie grupy hydroksylowe. Przemysłowy glikol etylenowy jest cieczą w pełni bezbarwną o bardzo dużych właściwościach lepkości. Związek ten bez jakichkolwiek problemów jest w stanie w pełni wymieszać się z wodą tworząc z nią jedną ciecz. W innych cieczach wyniki mieszania mogą być różne ponieważ poziom jego rozpuszczalności jest zależy od płynu z którym jest rozpuszczany. Jego rozpuszczalność jest idealna w alkoholach lub benzynie, co jest przyczyną tak powszechnego wykorzystywania go w motoryzacji. Aby otrzymać glikol etylenowy musimy przebrnąć przez kilka skomplikowanych procesów chemicznych z wykorzystaniem etylenu. Gotowy już wyprodukowany przemysłowy glikol etylenowy najczęściej wykorzystywany jest do produkowania najróżniejszych włókien syntetycznych oraz żywic. Jest jednym z podstawowych składników płynów wlewanych do chłodnic samochodowych. Jest płynem o właściwościach niezamarzających. Najbardziej popularny płyn borygo aż w 60% składa się z glikolu pozostałe składniki są związkami antykorozyjnymi. Podczas użytkowania przemysłowego glikolu etylenowego należy zachować ostrożność ponieważ może podrażnić układ oddechowy. 

Reasumując glikol etylenowy z powodzeniem jest wykorzystywany w wielu branżach przemysłowych i nie tylko.  Jest związkiem chemicznym o bardzo złożonej budowie a do jego wytworzenia muszą być spełnione określone procedury oraz trzymanie się określonych zasad chemicznych. Jak z każdą substancją otrzymywaną w sposób chemiczny trzeba się z nią obchodzić w bardzo ostrożny sposób.