Salon Amanda

Wyposażenie wózków widłowych

Wózki widłowe, są to maszyny które zostają każdego dnia wykorzystywane w celu dokonywania procesu ładowania oraz rozładowywania towaru, umieszczonego na specjalnych paletach drewnianych. Towar może być także umieszczany na skrzyniach, lecz wówczas konieczne jest zastosowanie w wózku widłowym specjalnego sprzętu, pozwalającego na szerszy rozstaw wideł.

Regulowany sprzęt do wózków widłowych

regulowany pozycjoner widełPonieważ coraz więcej przedsiębiorstw zaopatruje się w nowoczesne wózki widłowe, konieczne jest także wyposażenie tych wózków w innowacyjne pozycjonery wideł. Ciężarówki dostarczające towar do miejsca hurtowni, oraz magazynu, coraz częściej przywożą towar na specjalnych skrzyniach, których szerokość najdłuższa, wynosi ponad 3 metry. Dlatego też konieczne jest w celu rozładowania naczepy pojazdu ciężarowego, wyposażenie wózka widłowego w specjalny regulowany pozycjoner wideł, dzięki któremu operator wózka, będzie w stanie przejąć skrzynię, poprzez rozstawienie wideł na odpowiednią szerokość, aby skrzynia z towarem mogła zostać bezpiecznie przetransportowana z samochodu ciężarowego, do magazynu lub hali, w której towar zostaje przechowywany. Aby zapewnić wysoki poziom wykonywanych usług przez przedsiębiorstwo, właściciele firm zaopatrują się w wózki widłowe w coraz większych nakładach, oraz zakupują odpowiedni osprzęt, dzięki któremu, skrzynie mogą zostać bezpiecznie przetransportowane, nie powodując przy tym żadnych uszkodzeń.

Aby zapewnić pełną funkcjonalność wózków widłowych, konieczne jest nierzadko wyposażenie ich w dodatkowe systemy, którymi operatorzy wózków, będą mogli się posługiwać podczas wykonywania obowiązków zleconych przez pracodawcę. Dzięki temu, poziom efektywności oraz płynności pracy osób zatrudnionych, zostanie zachowany na odpowiednim poziomie.