Salon Amanda

Zastosowanie protez w stomatologii estetycznej

Czasami w leczeniu stomatologicznym niezbędne jest zastosowanie protez zębowych. Możemy wyróżnić 2 podstawowe techniki tworzenia protez, jakimi są metoda wlewowa oraz upychana. Zastosowanie akrylu do protez umożliwia tworzenie zarówno protez całkowitych jak również częściowych, kombionwanych oraz protez na implantach.

Środki ostrożności przy stosowaniu monomeru

monomer na płyty protezyProtezy zębowe pełnią za równo funkcję estetyczną, jak również praktyczną w dziedzinie stomatologii. Czasami ich zastosowanie jest niezbędne, aby zapewnić pacjentowi pełen komfort funkcjonowania. Zastosowanie substancji jaką jest monomer na płyty protezy przy jednoczesnym użyciu substancji polimeru pozwala określić konsystencję oraz czas realizacji płyty protezy. Jako, że monomer jest substancją łatwopalną, przez co może powodować podrażnienia spowodowane ultanianiem się substancji czynnej, konieczne jest zachowanie niezbędnych środków ostrożności. Przede wszystkim niezbędne jest przechowywanie w odpowiedniej temperaturze, najlepiej w chłodnych miejscach, gdzie górna granica temperatur nie przekracza 28°C. Ponadto technicy dentystyczni chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo pracy powinni przedsięwziąć wszelkie środki mające na celu zapobiec ewentualnemu naładowaniu elektrostatycznemu oraz wykonywać prace realizacyjne z zastosowaniem maski ochronnej oraz instalacji ssącej.

Adekwatnie do dobranej techniki stomatologicznej, której celem jest przygotowanie indywidualnie dopracowanej, funkcjonalnej protezy linii zębów niezbędne jest odpowiednie przygotowanie dawki poszczególnych substancji. Dla techniki wlewowej preferencyjny proporcje mieszania do wykonania protezy to 30g polimeru oraz 15ml monomeru, natomiast dla techniki upychanej- 20,5g polimeru oraz 10ml monomeru.